Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Rayinator

Member
 • Content count

  56
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

1 Follower

About Rayinator

 • Rank
  Advanced Member

Contact Methods

 • Teamspeak Ray

Profile Information

 • Gender Not Telling

Gaming

 • IGN [U.F.A] Ray

Recent Profile Visitors

792 profile views
 1. Som du ser så sitter jag bakom stenarna https://gyazo.com/1cf9799d01e6c0e862dbd3ceaa71bf44 Som du ser så är ni i exakt linje från där jag sitter https://gyazo.com/66ecddce680471625e6c5a5061b180a6 Som sagt så va det absolut inte meningen att avrätta dig.
 2. Det va absolut inte meningen att skjuta dig när du hade händerna på huvudet. Tanken va att jag skulle döda din kompis som springer runt, som du ser så sitter jag bakom högra huntern och ser inte ens dig sen när huntern flytta på sig så så kommer du och din kompis i precis skottlinje. Jag erbjöd dig också refound direkt efter jag sköt dig men då svarade du att du inte gillar Zeds spelstil och ville hellre ha mig bannad.
 3. Grattis!
 4. Trodde du skrev att jag stannade hemma. Förlåt för att jag går el och inte natur.
 5. Jag var väl där?
 6. Grattis! //Thorsten
 7. Tycker det är coolt när du skjuter på människor
 8. 4real? noooo
 9. Kommer också
 10. Ni är inte bögar eller nått, ni är bara så j**la galna :D
 11. Det sjuka är ju att vi klara det endå