Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Adde

Member
 • Content count

  76
 • Joined

 • Last visited

2 Followers

About Adde

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 11/30/00

Contact Methods

 • Teamspeak Adde

Profile Information

 • Gender Not Telling
 • Location Stockholm

Gaming

 • IGN [U.F.A] Adde

Recent Profile Visitors

1703 profile views
 1. herrå slataN
 2. Jag e på om nån behöver någon spelare
 3. Riktigt najs, dock så blev det en Green kitbag ist för "black" o sen https://gyazo.com/8f38581e39f407294dfd8fb82f9a2253 i cp vet inte om det ska vara så men annars kolla gyazon
 4. 10/10
 5. Graaaaaaaaaaaaatz
 6. Har du inte kollat videon? Jag och anden kom precis från vår ö? Vadå åka in o ut kollar du videon ser du ju att vi inte har åkt in
 7. Stabilt 10/10
 8. Addeman
 9. Fast anden om han nu är en ny spelare och får en medic bil i sin skattkista kan han inte rå för att han just får den? Så bug abuse vet jag fan.
 10. Aspect ratio kan du inte få tillbaka men du kan fixa på din skärm så det blir stretched ,så väljer du 1280x1024 på din skärm sen startar du spelet och har samma settings där alltså 1280:1024 ( tror det är den resolutionen) sen behöver du inte ha stretched på datorn varje gång du ska starta spelet för senast jag startade arma hade jag stretched utan o ha det på main skärmen dvs efter jag har haft samma problem som dem flesta som har haft stretched. Skriver på mobilen men om du har problem med att hitta allt kan du skriva till mig på ts senare idag eller på kvällen.
 11. Har samma grafik som jag hade förut när aspect ration inte var borttaget
 12. dock är det ju riktigt enkelt o få tillbaka stretched så låt dom ta bort det går fortfarande o ha =)