Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Kurreman

Member
 • Content count

  216
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

About Kurreman

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 08/25/99

Contact Methods

 • Teamspeak Kurreman

Profile Information

 • Gender Male
 • Location : Stockholm

Gaming

 • IGN Kurreman

Recent Profile Visitors

1351 profile views
 1. Grym patch!
 2. Requirements to join the Police Department are: Meet the minimum age of 18. 17 Understand basic server rules. Ja MUST have a working microphone! Ja MUST have a good command of the English language. Ja In-Game Name? : Kurreman What is your Player ID #? (In ARMA main screen go to Config/Profiles (select your profile) Then you should see a 17 Digit number): 76561198148890669 Age? : 17 Do you speak both Swedish and English?: Yes Do you have any past experience about being a police officer on this or other servers?: Har varit polis på “Publiclir” och där var jag (R4). If yes, what servers?: Publiclir Do you have a working microphone?: Ja How long have you played on CvGaming?: Ungefär 1 år. Ca 1000 timmar Have you been banned before?: Nope Do you promise to always act in-character and never abuse your power while playing as a police officer?: Ja Are you ready to leave your civ gang to become a police officer to avoid conflicts?: Ja Can you follow orders from a younger person?: Det kan jag absolut göra, har erfarenhet från förr men från medickåren. Man ska alltid ha respekt för andra även om de är yngre/äldre. What qualities do you think a CvGaming Police officer should have that fits you, name at least 5 pieces 1) Är lugn 2) Kan ta svåra beslut i stressade situationer 3) Teamplayer 4) Har initiativs förmåga 5) Kan lyda order, samt leda 6) Respekt mot kollegor och nya på servern 7) Bra taktik/skytte/samarbete 8) Lyssna på högre ranker 9) Bra roleplay Describe why you would like to play as a police officer?: Att upprätthålla lagen och fånga bovar har alltid varit roligt. Jag har alltid lätt att jobba tillsammans och lyda order, samt leda. Att vara polis är tufft och ibland jobbigt, och det betyder att man ibland måste bita ihop och ställa upp för laget! Att vara polis på cvg har alltid varit ett mål för mig sen jag började spela här. Jag vill självklart komma långt inom APD, men det gäller att kämpa och vara aktiv. Briefly describe the various tasks of a police officer?: Skydda civila och vara en förebild för andra. Kommunicera med människor och att försöka minska brottsligheten samt öka tryggheten i Altis. Vi måste samarbeta med sjukvårdarna och lyssna på de civila. Man måste ta in feedback och försöka göra det bättre. Describe why YOU would be a good addition to the police force?: För att jag är en bra lagspelare och jag gör alltid mitt bästa i alla situationer. Jag försöker också alltid vara glad och en förebild. Jag är bra på roleplay. Är kylig i alla situationer och har varit med om det mesta. Har tidigare erfarenheter och älskar att prata med människor och sprida glädje. What is your input on respect, loyalty, and rule enforcement?: Det är väldigt viktigt att bemöta alla med respekt och man måste ALLTID följa lagarna för att allt ska fungera. Om inte lagarna skulle finnas så skulle inget fungera. Man måste alltid vara lojal mot folk man möter. Please provide name and a background story for your character applying to the police: Kurreman föddes i en liten by på den fina ön "Stratis". Hans far jobbade inom militären och stred mot den fasansfulla gruppen "Hamad State". Terror gruppen satte skräck på ön och människor började fly för sina liv. Kurreman och hans familj flydde ön med en fiskebåt. Fadern blev kvar på ön och stupade sorgligt tillslut, men han dog för sitt land! Fiskebåten drev i land och den vita fören gled upp på sandstranden i Kavala. De omhändertogs av en polisman vid namn "Charles" och Kurreman inspererades genast. Några år senare började han i polisskolan och kommer nu börja som aspirant i polisen. Tell us a little about yourself! Jag heter Ludde och jag är 17 år och kommer från Stockholm. Jag gillar att spela Arma och Csgo på fritiden. Jag spelar även fotboll på min fritid. Jag går i gymnasiet och gillar att roleplaya på Arma och snacka med människor för det är en stor del i arbetet.
 3. Grattis!!
 4. The best video i´ve ever seen HAHAHA
 5. Tjenare! Jag har spelat som medic sedan november 2015 och har haft en skit grym tid. Blev Chef i April och jag har kämpat mig upp i ranker, men på sistone har jag börjat tröttna lite. Jag vill tacka alla som varit med på den långa resan! Nu kommer jag överlåta chef jobbet till Kingcrazy! Hare gött så länge
 6. Tjena! Vi kommer neka denna eftersom applications är stängda. Ansök gärna igen när det är öppet. Hare gött!
 7. Nekad pga att du inte kontaktat mig!
 8. Tjenare! Kontakta mig på teamspeak. Ha det gött så länge!
 9. Nekad pga att du inte kontaktat mig
 10. Tjena, tack för din ansökan. Tyvärr kommer vi neka denna för vi upplever det väldigt oseriöst när du ansöker till två fraktioner samtidigt. Kontakta mig eller Kingcrazy på teamspeak om du har några övriga funderingar! Ha det gött! DECLINED!
 11. Som jag sa i din förra application, ansök igen TIDIGAST 18/7. Nästa gång du ansöker, tänk på att svara på alla frågor!
 12. Tjena! Tack för din ansökan. Tyvärr kommer vi neka denna för vi har inte sett dig på servern. Vi måste se hur du roleplayar och hur du är. Nästa gång du ansöker, följ mallen ordentligt! Kontakta mig eller Kingcrazy på teamspeak om du har några övriga funderingar. DECLINED!
 13. Verkar vara nått problem med att plocka upp saker.
 14. Hare gött! Kom gärna tillbaka
 15. För 13 timmar sen blev din application declined pga att du inte kan ta order från yngre. Har din åsikt ändrats nu eller va? Gör en ny application tidigast 18/7-2016. DECLINED