Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

[L.G] Barte

Member
 • Content count

  610
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

About [L.G] Barte

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 08/19/97

Contact Methods

 • Teamspeak Bartowski

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Umfors
 • Interests Skåjter å brännvin

Gaming

 • IGN Bartowski

Recent Profile Visitors

2173 profile views
 1. Jag dog också för 1 sedan.
 2. Största dubbelmoralen idag dumhuvve
 3. Bra Sverige
 4. Haha nu känner du dig ännu mindre va? aa det gör du
 5. Håller med ovanstående. Kan också tillägga att Altis är perfekt för Life moddet pga sin storlek. Då det är den klart största mappen av de "officiella" mapparna som bohemia producerat.
 6. Biltema stänger ju 19:00, klart som fan du hinner dit
 7. Jobbar första två dagarna sen så kostar det bara en miljard miljarder att åka ner dig över en dag så jag passar denna sommar
 8. +1 dAwn nu kör vi
 9. Och varför blir det såhär då? jo, Det dras ut under en såpass lång tid så att folk inte har någonting vettigt att säga för att allt de har blivit lovade är att saker ska "kollas upp" och svar kommer 2 veckor senare.