Jump to content
Öberg

CvGaming - GTA-RP FiveM Regler

Recommended Posts

CvGaming - GTA-RP FiveM Regler 

Introduktion 

Här är våran officiella regel lista för CvGaming RP. Om du spelar på våran server är du skyldig att känna till alla regler nedanför om du spelar på våran server. Du ska även regelbundet kontrollera eventuella ändringar till vårat regelverk. Vid ändringar kommer vi att lägga till notiser längst ner i slutet av regelverket. 

Vi vill att alla ska trivas och ha roligt. För att det ska ske måste vi alla främja ett bra rollspel och på så vis kan vi ge varandra en bra spelupplevelse. Våra regler är strikta och om du begår ett regelbrott kommer du att bli straffad efter administrativ bedömning som kan vara allt från en varning, temporär avstängning eller permanent. 

Om du stöter på en annan spelare som begår regelbrott ska du inte bryta din egna RP för att peka ut denna person. Vi vill att du samlar bevis och kontaktar en av våra moderatorer som får lösa det. 

"Förbjudet enligt lag" och "Enligt lag"- Är ingen serverregel utan en hänvisning till något som är olagligt/lagligt in-game. Det är polisens uppgift att straffa dig om du begår något olagligt.

1 kap. Allmänna Regler 

Spoiler

1 § Användning av fusk eller att utnyttja buggar är strikt otillåtet. Buggar som t.ex. där du plockar/packar droger snabbare kommer att leda till en varning/kick eller ban. Du får under inga omständigheter använda buggar till din fördel. 

2 § Användning av mer än ett konto är otillåtet och kommer resultera i en ban.  

3 § Vi har NOLL tolerans för rasism, sexism, misshandel och trakasserier. 

4 § Det är viktigt att du respekterar admins beslut. Du är välkommen att diskutera vidare om saken privat, förutsatt att du håller dig till serverns regler.  

5 § När du kontaktar/begär en admin är det viktigt att du lämnar relevant information. Icke-informativa eller andra otrevliga meddelanden kommer resultera i en kick/ban. Du kontaktar en admin via Discord/TS, inte OoC/IC in-game.  

5a § Om du vill ha kompensation över förlorade föremål in-game måste du ha tillräckligt med bevis när du kontaktar en admin. Om du inte har tillräckligt med bevis är risken väldigt stor att du inte kommer få kompensation.  

6 § Det är inte tillåtet att göra reklam av något slag, oavsett form.  

7 § Det är inte tillåtet att försöka hitta kryphål i serverns regler. Om du gör det kommer du att bli straffad. 

7a § Om du märker att någon annan bryter mot serverns regler så uppskattar vi om du/ni kontaktar en admin. Vi vill dock inte att ni väljer att ta situationen i egna händer. Rättfärdiga inte ett fel genom att göra ett själv.

8 § Det är inte tillåtet för förare att avfyra vapen vid körning, enbart passagerare får det.

9 § Du är skyldig att ha en fungerande mikrofon när du spelar på våran server. 

10 § Vid kontakt med polis eller sjukvårdspersonal så måste ditt namn lämnas i meddelandet. Meddelandet ska för övrigt vara kort och konkret och innehålla nödvändig information. Om inte detta följs kommer samtliga meddelanden att ignoreras.  

11 § Det är inte tillåtet för en sjukvårdare att under inga omständigheter bära dödligt vapen under sitt yrkesutövande.  

12 § Våld mot sjukvårdare är strikt otillåtet (se undantag nedan 12a §). Sjukvårdare är ett neutralt yrke. En sjukvårdare har rätt att neka människor sjukvård om situationen är för farlig, om detta sker bör polis bli inkallad av respektive sjukvårdare.

12a § Om en sjukvårdare blir ombedd att lämna en plats genom våld eller hot så måste sjukvårdaren göra detta eftersom det faller under FearRP. Om sjukvårdaren inte följer denna anvisning har den som hotar rätt att öppna eld för att ge en ytterligare varning. Om sjukvårdaren fortfarande inte har flyttat på sig har du rätt att skjuta ner sjukvårdaren eftersom han ej har värnat om sitt liv under dödshot. Våld mot sjukvårdare kan bara ske ur tredje part, d.v.s du kan inte skada en sjukvårdare utan du har bara rätt att göra det om du befinner dig i en existerande RP situation med någon annan. Exempel: A + B måste börja RP'a först innan A eller B kan skada C (sjukvårdare) för att C inte värnar om sitt liv, vilket han/hon ska göra.

13 § Alla dörrar på polisstationen och sjukhuset skall betraktas låsta förutom ytterdörren. Det innebär att du enbart kan röra dig inom faciliteten med behörig personal eller med deras tillåtelse. Detta gäller även fängelsecell.   

13a § Det är inte tillåtet att vara på baksidan om polishuset (innanför grindarna). 

13b § Det är inte tillåtet att använda vapen inuti polisstationen eller inuti sjukhuset.  

14 § Det är inte tillåtet att erhålla vapen som har införskaffats genom bug/regelbrott och måste därefter släppas omedelbart. Detta gäller även från NPC's.

15 § Det är inte tillåtet att spawna bilar som är relaterade till jobb för att sedan lämna dem i området. 

16 § Maxantal personer för whitelistade jobb är 5. Undantag är mekaniker där maxantal är 6. Polis och EMS har ingen gräns. 

17 § Om man är whitelistad inom ett företag och missbrukar sin position som chef för egen vinning kommer man förlora sin position och eventuellt jobbet i sin helhet. 

Missbruk kan vara att du tar mer betalt än du ska, ta emot mer per pengar än du ska osv. 

18 § När du spelar på vår server så måste du sitta i Discord/TS. Det namn som du väljer att använda (ditt steam namn) ska vara samma i Discord/TS. 

19 § Man måste använda shout (shift + H) vid olagliga aktiviteter, som t.ex. bankrån/rån/biljakter o.s.v. för att undvika missförstånd mellan olika parter.

 
 
 
 
 
 
 
 

2 kap. Roleplay  

Spoiler

1 § Det är inte tillåtet att gå OoC in-game. 

2 § Du ska inte göra/säga orealistiska saker som inte hör till sammanhanget. Om detta händer har du begått FailRP.  

2a § Om du märker att någon begår FailRP ska du inte gå OoC förrän situationen är över. När situationen är över är det OK att prata om situationen, men det får du inte göra in-game utan det ska i så fall ske över Discord/TS. Detta är för att respektera andra spelare och få en trevligare RP miljö.  

3 § Det är inte tillåtet att använda in-game chatten för RP. Du får alltså inte skriva något RP-aktigt i chatten som t.ex. /calls police. 

4 § Ditt tidigare minne blir förlorat om du dör. Du kan alltså inte komma ihåg hur du dog eller vem du dog utav.   

4a § Du får inte gå tillbaka till den rollspels situation där du dog förrän om 15 minuter. Om det har gått 15 minuter och rollspels situationen fortfarande pågår får du inte gå med i situationen igen.  

4b § Om det skulle vara så att du befinner dig i det området du dog så måste du lämna omedelbart. Följs inte detta kommer du att bli kickad/bannad.   

5 § Du har fortfarande möjlighet att prata medans du är medvetslös, men inte om du är död. Det är för att erbjuda andra RP att du är skadad.   

6 § Om du har kidnappat någon och inte vill att den individen ska kunna kalla på förstärkning så måste du vara tydlig och säga “Jag tar din mobil/komradio ifrån dig”. Om kidnapparen inte säger detta har den andra parten tillåtelse att tillkalla hjälp. Ett tips är att se till och få en respons från den individ du tar kommunikationen ifrån så att det inte blir något missförstånd. 

7 § Om du har i avsikt att söka igenom någons fickor så måste du säga till innan och det är för att undvika missförstånd och FailRP. Ett tips är att se till och få en respons från den individ du vill söka så att det inte blir något missförstånd.  

8 § Minst 50% av alla som är online inom ett whitelist jobb måste jobba aktivt med sitt specifika jobb.

9 § Det är inte tillåtet att känna igen någon på rösten. Du kan endast känna igen någon annan genom deras utseende.

10 § Det är inte tillåtet att "baita" polisen. Var så realistisk som du bara kan.

 
 
 
 

 3 kap. Fordon  

Spoiler

1 § Du ska behandla ditt fordon realistiskt, du ska alltså helst undvika att köra t.ex. en superbil i skogen om du absolut inte har något annat val, t.ex. vid en biljakt. Om ditt fordon blir skadat så bör du kontakta mekanikern. Du ska även inte åka runt och flyga med ditt fordon vid ramper eller dylikt. Du kan åka över hindret så länge du behandlar ditt fordon realistiskt.  

1a § Du som spelare är ansvarig över ditt egna fordon som du äger och finns ute. Du får bara ha 1 fordon ute åt gången som du äger. Om du bil går sönder får du inte ta fram en ny bil eller ställa in ditt trasiga fordon i syfte för att "laga din bil" utan du måste kontakta en mekaniker eller lämna din bil på plats. Följs inte detta kommer åtgärder vidtas mot personen i fråga.  

2 § Det är inte tillåtet att använda ett fordon som ett vapen i det mån att du kör på någon annan spelare utan giltigt rollspel. Det är tillåtet att krocka med andra bilar om ett rollspel har upprättats, t.ex. en biljakt mot polisen, tänk dock på 1 §. Om en spelare t.ex. står framför ditt fordon och du säger åt han att flytta på sig genom att skrika åt honom och tuta mot honom och han inte flyttar på sig, får du köra över honom men det betyder inte alltid att du ska. Då är det han som bryter mot FearRP genom inte att flytta på sig om situationen är tillräckligt hotfull.

3 § Kontakta mekaniker via telefon om du vill ta bort ditt fordon.  

4 § Polisen är skyldig enligt lag att gripa den person som framför annat fordon än sitt egna. Fängelsestraff föreläggs av tjänstgörande polis som griper dig.  

5 § Om du vid en biljakt förstör allmän egendom som t.ex. andra bilar så kommer straffet öka avsevärt. 

6 § Det är strikt otillåtet att köra ett utryckningsfordon som civil. Alla utryckningsfordon skall betraktas som låsta, så även om du vet att den är upplåst så får du inte använda fordonet. Du får som civil endast flytta ett utryckningsfordon om det blockerar en spawnpoint eller ut/infart. Detta är din enda och sista varning.  

6a § Luftburna fordon som t.ex. helikopter eller flygplan får bara användas av polis eller sjukvårdare. Om du ser att det finns en helikopter tillgänglig vid t.ex. ett flygfält så har du aldrig tillstånd att ta detta fordon.

7 § Fordon som inte tillhör en spelare räknas som stulna. Du kan inte hävda att du har lånat den av din granna eller dylikt. Undantaget är om du är och prov kör ett fordon hos bilförsäljaren, fordonets ägare sitter i passagerarsätet eller om det är ett firma fordon (du får inte ljuga om det är ett firma fordon)

 
 
 
 

4 kap. Rån/Gisslan/Brott 

Spoiler

1 § Rån får bara utföras av max 5 personer + gisslan. Detta gäller de som utlöser larmet. 

2 § Det måste vara minst 20 minuters mellanrum mellan varje rån. Gäller ej personrån. 

3 § För att undvika att ett RP bryts så får inget rån påbörjas 30 minuter innan restart. Gäller ej personrån. 

4 § Det är bara tillåtet att råna en person om det är 1+ polis inne på servern. 

5 § Det är inte tillåtet att utföra rån på allmänna platser. Allmänna platser är bilhandlaren, mekanikern, mäklaren. Det är tillåtet att kidnappa personer från dessa områden om du planerar ett rån med gisslan. Om någon beter sig dåligt vid dessa platser har du rätt att tillkalla polis eller ta saken i egna händer. Om du väljer att ta saken i egna händer, var då försiktig i hur du går tillväga enligt lag.

6 § Om du påbörjar ett rån och sedan lämnar området får du inte komma tillbaka inom 15min efter att du kom undan. 

7 § Du får bara utföra ett butiksrån om det är 3+ poliser inne på servern. Gäller ej personrån, se 4 §.

8 § Om du ska råna en annan spelare på hans fordon så måste detta ske på ett korrekt RP sätt. Du får alltså inte bara gå fram och rycka ut han ur bilen eller sätta dig i hans fordon och åka iväg. 

9 § Det är inte tillåtet att döda en annan spelare så länge han/hon följer dina orders. Du har dock rätt att döda vid ett senare tillfälle om det finns ett bra RP bakom det, trots att personen är sammarbetsvillig.

10 § Samspel mellan kriminella och polis skall utspelas på ett sätt så att båda parter har en möjlighet att göra rätt för sig. En kriminell måste ges möjligheten att ge upp, lägga ned vapen och/eller avvika från platsen. Detta gäller även tvärtom.  

11 § Det är tillåtet att tillkalla mekaniker för att reparera bilen vid rån/vapen rån. Förutsatt att fordonet inte har exploderat.  

11a § Om föraren skulle bli såpass skadad att han inte längre kan framföra fordonet måste föraren få hjälp av sjukvårdspersonal innan man kan fortsätta. Det är föraren som är ansvarig för uppdraget.  

12 § Om någon rånar dig och ber dig om allt du har på dig så är du skyldig att ge rånaren allt du har på dig. Även om du har ljugit innan att du bara har 100$ på dig när du egentligen har 1000$ på dig måste du ge allt. Om det skulle vara så att du misstänker att personen ljuger för dig kan du kontakta en admin/mod som får kolla om det stämmer. Om du inte ger allt så riskerar du att bli straffad för FailRP 

Föremål som du inte får ta är: 

 • Körkortstillstånd 
 • Licenser 
 • Bankkort 

12a § Det är inte tillåtet att utföra ett rån där man ber personen ta ut pengar från banken. Detsamma gäller för t.ex. bilhandlaren där du ber om den dyraste bilen eller mekanikern där du ber om den bästa uppgraderingen.

13 § Om man t.ex. väljer att ta en gissla vid ett rån så är förövarna skyldiga att släppa gisslan om polisen kommer med en förhandlare. Om förövarna och polisen inte kommer fram till något som gör att båda tar sig bort från platsen med livet i behåll så får man öppna eld. Detta medför en risk att man kan dö. Polisen skall alltid försöka få ut gisslan vid liv.  

Eldgivning ska vara den absolut sista utvägen i alla situationer. Tänk på att inte alltid ta gisslan då det kan medföra ett tråkigt RP i längden både för ni som begår rånet eller polisen som besvarar det. Det är bra med lite variation.  

13a § Det är inte tillåtet att ljuga om gisslan.

14 § Det är inte tillåtet att vara/ta en frivillig gissla. Om du ska ta en gissla så måste han/hon hållas mot sin egna vilja och agera utifrån att vara en gissla. Om detta inte följs riskerar båda parterna att bli straffade. Du får inte ta en vän som du ofta spelar med som gisslan, trots att han/hon är omedveten. 

15 § Det är inte tillåtet att låtsas ta en gissla i syfte att lura polis eller andra spelare. 

16 § Vi uppskattar om ni undviker att kidnappa poliser om det är få inne på servern. Om en kidnappning sker så är det kidnapparens skyldighet att ta reda på hur många poliser det är inne på servern. Helst så vill vi inte att ni kidnappar någon polis alls för ett butiksrån. Vi vill att den polis som finns på servern ska ha möjlighet att svara på olagliga aktiviteter och kunna ges möjlighet att svara med full styrka om givet.  

17 § Det är inte tillåtet att ringa/be Polis/EMS om hjälp för att sedan lämna platsen med flit, råna eller kidnappa.

18 § Om du utför ett personrån eller något större rån får du inte byta kläder på 1h från den studen du påbörjar rånet. Detta är för att polisen ska ha en chans att utföra sitt arbete.

19 § Det är inte tillåtet att råna en sjukvårdare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 kap. RDM/VDM, FailRP, FearRP 

Spoiler

1 § Det är inte tillåtet att döda människor slumpmässigt (RDM). Du får bara döda någon annan om ett giltigt rollspel har ägt rum, t.ex. att du dödar någon i ett självförsvar. Våld bör alltid vara det sista alternativet, så skjut inte din pistol utan ett giltigt rollspel.  

2 § Det är inte tillåtet att köra på någon eller att döda någon med hjälp av ett fordon. Det enda undantaget från denna regel är regel 3 kap. 2 §. Detta gäller ej Polis/EMS eftersom det är deras uppgift att skydda civila. 

3 § Det är inte tillåtet att undvika en rollspels situation genom att “combat logga”, d.v.s att du loggar ut om du t.ex. dör, tar självmord, byter jobb eller något annat.  

4 § Det är inte tillåtet att "comat stora", d.v.s. att du inte får deponera/överföra pengar/föremål till någon annan medans du blir rånad/visiterad/gripen/omhändertagen. Om du planerar på att föra över föremål/pengar till någon så måste du göra det på ett snyggt sätt där motparten inte är närvarande.

4a § Det är inte tillåtet att kasta/dumpa olagliga föremål när de konfronteras, ifrågasätts eller kvarhålls av Polis/EMS. Ha gärna 4 § i åtanke här.

5 § Du måste följa FearRP. Det betyder att du måste värna om ditt egna liv i alla livshotande/farliga situationer.  

5a § Eftersom du måste följa FearRP ska du inte ta dig in på farliga eller livshotande områden som t.ex. skottlossningar.

6 § När det gäller FailRP, se 2 kap, 2 §.

 
 
 
 

6 kap. Metagaming, Powergaming, CharacterFail, RevengeGaming

Spoiler

1 § Metagaming är strikt otillåtet. Du får inte ge/ta information som kommer från en tredje part. 
Exempel: 

 • Du tittar på en stream och ser att polisen kommer så du springer iväg. 
 • Din vän frågar dig över t.ex. discord om ni ska råna en bank. 
 • Du tar emot information från någon annan spelare över TS. 

Du kan bara använda information som du har fått in-game. 

2 § Powergaming är strikt otillåtet. Det betyder att du inte får rollspela på andras vägnar eller bekostnad, detta är klassificerat som Powergaming. 
Exempel: 

 • Du rollspelar med polisen att du har en bomb som du köpt på "affes sprängdeg" eller liknande. 
 • Du rollspelar att du slår någon genom att senare informera dom via /me eller /do meddelanden att dom är medvetslösa 
 • Du rollspelar om att du tagit emot orders från en NPC att begå brott, döda andra eller andra gärningar. 
 • Du rollspelar att du bär ett vapen som du har fått tag på in-game, men att du egentligen inte har vapnet på dig. 

Detta är för att undvika orealistiskt RP och att personer inte kan hitta på en massa i sitt RP för att undvika fängelsestraff eller liknande. 

3 § CharacterFail är strikt otillåtet. Det betyder att du måste följa din karaktärs historia/bakgrund. Du får inte bara sträva efter att förbättra din karaktärs värden, bli rikast och besegra så många fiender som möjligt istället för att utveckla din karaktärs personlighet.

4 § RevengeGaming är strikt otillåtet. När du dör blir du av med ditt minne (så länge inte någon annan lever vidare och ser identiteten på han/hon som dödar eller inte hinner berätta via komradio vem det är som har kidnappat eller hotat, förutsatt att man kan se identiteten). Du kan alltså inte utföra hämnd mot en person bara för att du vet OOC vem det är eller att du är bekant med rösten.

 
 
 

7 kap. Allmänna rättigheter och lagar  

Spoiler

1 § Polisen har under inga omständigheter rätt att stanna en bilist utan anledning/misstanke.   

1a § Polisen har rätt att göra flygande kontroller. Det innebär att polisen har rätt att stanna en individs fordon i mål om att undersöka om huruvida fordonet är lämpligt att framföras på allmän väg. 

1b § Polisen har rätt enligt lag att beslagta fordon som ej framförts av den rättmätiga ägaren. 

2 § Polisen har under inga omständigheter rätt att visitera/avvisitera en person utan anledning/misstanke.  

3 § Polisen måste, om order av yttre befäl, avbryta pågående biljakt om det förebådar fara för allmänheten. (Spelare)  

4 § Polisen har rätt att bära tjänstevapen samt att använda tjänstevapen vid hot mot allmänheten eller i nödvärn.  

5 § Polisen har befogenhet att använda våld i den mån som krävs för att lösa en situation. Polisen har inte rätt att utöva mer våld än vad som krävs. 

6 § Polisen har rätt till att använda sitt tjänstefordon hur han/hon vill för att göra sin uppgift. 

6a § Polisen har rätt att parkera sitt tjänstefordon strategiskt för att få snabb tillgång till fordonet.  

7 § Polisen har rätt att gripa och omhänderta personer som vägrar att legitimera sig vid förfrågan. Detta gäller även om du inte kan bevisa din legitimation vid en polisanmälan.  

8 § Polisen är skyldig att ingripa vid uppmärksammad brottslighet på sin egna fritid.  

9 § Polisen har rätt att överträda hänvisad hastighetsgräns om det bedöms vara nödvändigt. Sirener och/eller blåljus måste användas då.  

10 § Polisen har rätt att avhysa personer från platser där det bedöms nödvändigt. Polisen har rätt att gripa och omhänderta individer som visar civil olydnad.  

11 § Polisen har rätt att avhysa/omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller allmänheten.  

12 § Polisen har rätt att gripa/omhänderta personer med psykiska åkommor där självdestruktivt/självmordsbenägenhet är aktuellt.  

13 § Polisen kan av uppdrag från statliga företag komma att indriva obetalda fakturor genom fängelsestraff samt böter.  

14 § Polisen är har rätt enligt lag att söka igenom dig om du bär mask på allmän plats. Detta betyder inte att du ska bära mask överallt bara för att du kan, utan bär endast mask om det är passande i det sammanhang du befinner dig i. 
Exempel: 

 • Gå inte runt med en mask utanför polisstationen om du inte ska göra något 
 • Gå inte runt med en mask på gatan för att vara rolig 
 • Gå inte runt med en mask och lek psykopat på allmän plats 

Jag hoppas ni förstår poängen. Man bör se en person med mask om han/hon ska göra något olagligt/har gjort något olagligt eller vill dölja sin identitet vid ett givet tillfälle om RP finns. 

15 § Civila är enligt lag skyldiga att stanna på polismans tecken, samt lyda polismans order.  

16 § Civila har enligt lag rätt att veta vad han/hon blivit gripen/omhändertagen för. Detta gäller även misstanke.  

17 § Civila är enligt lag skyldiga att uppvisa legitimation vid en polisanmälan. Om du som person inte kan bevisa din identitet har polis rätt att gripa/omhänderta dig. Se 7 § för mer info.

18 § Civila har enligt lag rätt att tillkalla polis eller/och ambulans, oavsett status, brottshistoria, ekonomi eller situation.  

19 § Civila har enligt lag inte tillåtelse att bära vapen. Olaga vapeninnehav, beroende på omfattning är straffbelagt med böter och/eller alternativt fängelse.  

20 § Det är förbjudet enligt lag att använda neonljus som matchar polisens och sjukvårdens utryckningsfordon. Färgerna är röd, blå, vit, gul. Om polisen ser att ni använder neonljus som matchar utryckningsfordon kommer polisen att ge er en varning/böter om att byta färg omgående. Om detta fortfarande inte följs riskerar man fängelsestraff.

21 § Hastighetsreglerna är 70km/h i staden, 80km/h i industriområden och 120km/h på motorväg. Om du kör för snabbt har polisen rätt att ge dig böter.

22 § Man måste alltid följa trafikregler, som t.ex. rödljus, stopplikt, felparkering osv. Om man inte följer dessa har polisen rätt till att ge dig böter.

22a § Vid upprepade lagöverträdelser har polisen rätt att ge dig fängelsestraff.

23 § Vårdslöshet kan straffas med böter/fängelse

24 § Du har rätt enligt lag att kräva pengar om någon skadar ditt fordon. Om personen vägrar, tillkalla polis. Det underlättar för polisen om du har ett vittne.

 
 
 
 

 8 kap. Vapenlagar 

Spoiler

1 § Civila har enligt lag rätt att bära följande vapen: 

 • Flashlight
 • Fire Extinguisher 

2 § Civila har enligt lag inte rätt att bära följande vapen: 

 • Kniv
 • Batong 
 • Pistols 
 • Assault SMG 
 • Special Carbine 
 • Shotgun 
 • Tazer 
 • Flare Gun 
 • Assault Rifle 
 • Grenade 
 • Tear Gas 
 • Smoke Grenade
 
 
 

 Ordförklaringar 

OoC = Out of Character 
IC = In Character 
RDM = Random Death Match 
VDM = Vehicle Death Match 
NPC = Non-player Character 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.