Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Abstinens

Abstinens - Min story

(Titeln är sarkastisk)

 

Hallå!

Mitt nick är Abstinens och jag är en grabb från söderort i Stockholm som gillar att lira spel, prodda beats (Inget jag är särskilt bra på haha) och hänga med vänner. Jag immigrerar till denna servern från en annan stor svensk server då alla var omogna jobbiga och är taggad på tanoa vilket jag hört att ni ska byta till! Jag är redo att börja farma tjäna millar och ha jävligt kul! 

 

Och ja, jag vet hur generellt schysst mitt nick är. Tack

Share this post


Link to post
Share on other sites

Välkommen! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Feroz said:

är du Alexander Andersson? 

Nej jag är tyvärr inte grabben du letar efter. Fortsätt söka!

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Abstinens said:

Nej jag är tyvärr inte grabben du letar efter. Fortsätt söka!

helvete

Kupa, J.Ramirez and Feroz like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Välkommen! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0