Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/16/19 in all areas

  1. 5 points
    Kebre

    Wasteland server

    Hej, Jag startade upp en wasteland server precis om folk bara vill lira Arma3 tillsammans. Wasteland är ett ganska självdrivande mod som inte kräver så mycket admins/mods (vad jag vet). Jag starta den med Altis kartan man det finns färdigt för alla kartor. Så om en majoritet vill byta så kan jag enkelt ändra. https://cvgaming.net/servers/ För dem som inte vet vad wasteland moddet är eller hur det fungerar: http://forums.a3wasteland.com Med enkla ord så spawnar det olika uppdrag över kartan som gör att man kan samla på sig gear och sedan kör king of the hill om territorier.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.