Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Yesterday
 2. Last week
 3. Jag dog också för 1 sedan.
 4. Äh, G. Kasper kommer tillbaka, men denna gången som admin och gör cvg bra igen! Skämt och sido. Ska ni fortsätta med att ha en server, så tror inte jag altis life är något. Som muppen Amadi skrev, så dog altis för 1 sedan. Cvg är en rp server, men så länge man bara låter många av de gamla spelarna hållas, så tröttnar folk och väljer att inte komma tillbaka. Det är de beteendet som gjort att cvg knappt inte har några spelare längre. Man märker stor skillnad från när jag började spela fram till nu. Och de har inte gått åt de bättre hållet under dessa åren. Men som sagt, jag tror cvg ska satsa på något annat inom arma. Kanske wasteland, då de var vart de "klimatet" på servern i några år, så säger det själv att folk föredrar de mer än rp. Sedan tror jag att man ska byta ut nästan alla i staffen. Menar, det ska sitta folk i staff som vill jobba med cvg och är aktiva. Inte bara sitta där för att man ska komma in ibland och knappt göra något, bort med dom och in med nytt! Personligen tycker jag att man inte ska vara support/mod/admin om man inte kan vara inne regelbundet och hjälpa folk eller jobba med servern. Vet inte hur många gånger jag fick höra att det bara var jag som hjälpte folk. (Ber om ursäkt för alla stavfel och att allt kommer i sådan oordning) //G. Kasper
 5. Plot twist. Skit i Arma och gör en DayZ RP server istället, där finns det iallafall medel till oändliga och (somewhat) roliga RP scenarion Lets be honest. Altis Life dog för år sedan och även när det var i sin "prime" så fanns det inte så jätte mycket att RPa över ändå. Det var endast spelarna under den tiden som gjorde CvGaming Altis till det som det en gång var och med tanke på att barnen som spelar på cvgaming idag är ungefär hälften så gamla som dem "orginala" spelarna och ca 5 år mentalt med -IQ så finns det inte en chans att Altis Life skulle funka igen.. det har väl bevisats 2 gånger redan? Varken Altis, Stratis, Tanoa eller.. Melden? Molden?..whatever kommer att fungera sålänge cvg har samma spelarbas som den har idag. Om cvgaming återigen skulle starta en Altis Life server så betvivlar jag starkt att ändra namnet från "Apple Field" till "BANANA FIELD" eller "NLA" till "UFA" eller "Gas Station" till "Petrol Station" kommer att locka spelare. Jag menar seriöst? Till er som ger dessa förslag, VAD f**k tror ni ska hända? "OMG.. OMFG.. GUYS? GUYSSSSSSSSS!! THIS ALTIS LIFE SERVER ALLOWS YOU TO PICK f***ing BANANAS, TELL EVERYONE, LETS WASTE THE TIME WE COULD HAVE USED TO ACTUALLY PLAY A FUN GAME AND LETS PLAY ALTIS LIFE... AGAIN.. CUZ THAT HYPE DIDN'T DIE IN 2014!!" Admins lyssnar på era förslag så försök att sluta ta dem rakt ur rövhålet och tänk istället till och ge idéer som ni faktiskt tror kan fungera.. oj, tänkte skriva en snabb mening bara för att bevisa att jag fortfarande lever men märkte nu att det eskalerade ganska fort //Amadi 88
 6. känner att du blev ganska jätte-ägd
 7. Varför så elak? 😢 O dessutom så var det inte jag som dödade folk med tanks o inte refunda vad som förstördes. Glad midsommar på dig!
 8. Jag vill ha tillbaka altis för då kan jag äntligen få klicka snabbt på S när man lootar o få en veckas ban. Samt bli RDMad av 12 åringar som har ljusare röst en helium Johannes själv Altis 4 Lejf yao MER LOOT O KOS TAKK
 9. Jag vill ha min loot.
 10. har inte ni sagt det dem senaste två wipsen och som jag har märkt har folk bara fått 2 dagars ban typ och inte åkt på perm
 11. Lägg ner attityden allihopa! Sån attityd kommer inte göra att det kommer komma upp nån server snabbare och när den är uppe kommer vi inte acceptera sån attityd och då kommer ni inte vara välkommna på servern.
 12. Under summersale skulle vara den perfekta tiden att marknadsföra cvg. tyvärr finns det inget att marknadsföra :/
 13. Största dubbelmoralen idag dumhuvve
 14. Det finns en Rustserver jag har som fått heta cvgaming.net (tack @Goatis)
 15. Du som är äldre en mig borde ha lärt dig om respekt och inte snacka massor j**la smörja!
 16. Man förstår ju varför du hade sex med din kusin iallafall
 17. grattis på dig med
 18. Jo får vi upp en server på malden så kanske en del spelar på den, det är nog bättre än altis. +1
 19. Jag tycker att Malden ser ut som en väldigt kul karta och eftersom att den är grattis så kommer de komma in mycke mer spelare som inte har kunnat komma in på Tanoa som kostade då sedan efter ha kollat på den ser jag mycket potensial i den. Malden <3
 20. Bara skärp dig. Har du inget vettigt att säga så kan du lika bra skippa det.
 21. Bra Sverige
 22. Okmej arjare än mig
 23. Asså vem fan är du ens, beté dig snorunge
 24. Wipe är det enda alternativet
 25. Baserar det på vad vi hade för resurser...
 26. Load more activity