Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

  • 1
Sign in to follow this  
Followers 0
Zetas

Rocket league på en PS3 Kontroll?

Question

Yo

Har suttit nu i 3 dagar och försökt lista ut ett sätt att koppla min PS3 kontroll till datorn för o lira Rocket League. Har kollat på nästan ALLA videos på youtube angående just det, Men hittar ändast 1 lösning. Och det är via "Motionjoy" och på nått höger så funkar inte mitt Motionjoy (Kanske laddar ner från fel sida eller nånting men det crashar så fort jag försöker öppna det.)

Hjälp mig snälla!

Edit: Fick det och funka nu efter mycket om och men. Tack leo!#!"!"#!#!"

Charlie likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

  • 1

 

funkade för mig när jag använde kontroll (ScpDriver istället för motionjoy)

Leothol likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Detta körde jag och det fungerar grymt bra. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0