Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Charlie

Member
 • Content count

  344
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

About Charlie

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 10/23/98

Contact Methods

 • Teamspeak Charlie

Profile Information

 • Gender Male

Gaming

 • IGN Charlie

Recent Profile Visitors

2219 profile views
 1. läste inga kommentarer.
 2. ses om en vecka när du är tillbaks.
 3. vet inte vart jag såg det men jag såg en frag
 4. Oj, miss AdaptiveCrosshair
 5. Rarre du är en tank
 6. Vad kommer det sig att alla ska köra med adaptivcrosshair för att få ett över tag spela fair.
 7. Kul att du öppnar med RafaelTheForseen
 8. https://vid.me/2I9J DÄR HAR NI STORKEN RDM 1.0
 9. Charlie/Rafael
 10. Requirements to join the Police Department are: Meet the minimum age of 18 JA Understand basic server rules. JA MUST have a working microphone! JA MUST have a good command of the English language. JA In-Game Name? : Rafael What is your Player ID #? (In ARMA main screen go to Config/Profiles (select your profile) Then you should see a 17 Digit number) Age? : 18 Do you speak both Swedish and English?: JA Do you have any past experience about being a police officer on this or other servers?: Varit polis på denna server lite till och från If yes, what servers?: Cvgaming Do you have a working microphone?: JA How long have you played on CvGaming?: 3100h Have you been banned before?: Tyvärr, Ja Do you promise to always act in-character and never abuse your power while playing as a police officer?: Ja Are you ready to leave your civ gang to become a police officer to avoid conflicts?: Ja Can you follow orders from a younger person?: Ja What qualities do you think a CvGaming Police officer should have that fits you, name at least 5 pieces 1) Mogen 2) Kunna ta och ge kritik till andra poliser 3) Inte bli över stressad i svåra situationer 4) Kunna ett hållbart och moget RP 5) Kunna se en situation från en annans persons vinkel 6) Inte vara stöddig 7) inte bara vara ute efter kos, etc. utan att göra RIKTIGT polis arbete. Describe why you would like to play as a police officer?: Tycker att det är det roligaste RP man kan tillföra och bjuda på till folk på servern även en ära att vara en representant för CVG. Briefly describe the various tasks of a police officer?: Kunna ta hand om kriminellt folk och skydda allmänheten på Altis. Vara mogen och ha ett stabilt RP och inte trolla, även att man kan tala till folk på ett lungt sätt även om folk står i en cirkel o tjatar om saker. Describe why YOU would be a good addition to the police force?: Mogen, kan vara lite små rolig till och från för att ge och tillföra en bra ställning, Är även serriös i mitt RP. What is your input on respect, loyalty, and rule enforcement?: Man ska alltid respektera och vara lojal mot de man spelar med. Please provide name and a background story for your character applying to the police: R. Dash en Grabb från Norra altis och jobbade som gruv arbetare, han fick en skada från allt arbete vilket resulterade att han var tvungen o sluta o jobba i gruvan. Han bestämde sig att söka till polisen och skulle på ett Fysiskt test som även provade hans psykologi och klarade proven med flygande marginal, hans mor var extremt sjuk och han var tvungen och avsluta sin utbildning för att ta hand om henne, nu när hon tyvärr har avlidit ska han hedra hennes minne av han genom att söka tillbaka till polisen och göra allt han kan för att hålla allmänheten saker. Tell us a little about yourself! Heter Carl bor i örebro, går sista året på gymnasiet och försöka klara mig igenom det hela. De flesta vet nog redan vem jag är
 11. Grabben kan ju inte lira annars
 12. Grattis!
 13. Välkomna, hoppas att ni trivs.
 14. n1