Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Kafarov

Member
 • Content count

  627
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

7 Followers

About Kafarov

 • Rank
  Make Altis Great Again
 • Birthday 12/21/01

Contact Methods

 • Teamspeak - Kafarov

Profile Information

 • Gender Male
 • Location :- Kungälv

Gaming

 • IGN - [T.R.A] P. Kafarov
 • Twitch Nick - rh1ze

Recent Profile Visitors

3774 profile views
 1. Enda rätta sättet att döda någon på
 2. Du registrerar dig på forumet för att komma med dålig kritik och gnälla på allting. Du har säkert knappast spelat en enda timma på servern och du är otrevlig. Du påstår även att du är en av de erfarna spelarna inom Arma 3. Har du inget bättre för dig än att leta efter det negativa i allting?
 3. Efter en förhandstitt på servern så kan jag säga att det finns en bra anledning till att se fram emot lanseringen!
 4. Detta var en av de bättre förslagen jag har läst på ett tag. Att ta bort looting och göra vapen mer åtkomliga tar ju bort skräcken hos civs att förlora deras saker och därför vågar dom visa sig mer, dessutom när dom inte kan loota eller bli lootade så kommer gearet ha ett lägre inflytande på servern, vilket i min åsikt = bättre rp.
 5. @Ludwig lär ju spawna in ännu en Tempest till mig
 6. Jämfört med dig kan han dela med sig av sin positiva energi till hela servern
 7. Detta är @Thorwalds favorit montage Chebbi du är alltid välkommen tillbaks
 8. The rules says that ''The ATM in U.F.A Checkpoint - Is ONLY A SAFEZONE FOR U.F.A'' This rule says that it is not a safezone for you, but for me. It does not say that our only safezone is the ATM in our checkpoint.
 9. If you press Y then go to Settings you can toggle off Side Channel
 10. +1 för Abstract
 11. Knugligt som f*n