Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

A.Karlsson

Member
 • Content count

  300
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

About A.Karlsson

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 04/03/00

Contact Methods

 • Teamspeak BlackAskel

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Kungsbacka

Gaming

 • IGN [z'] BlackAskel
 • Twitch Nick wazzabistream

Recent Profile Visitors

2378 profile views
 1. Under summersale skulle vara den perfekta tiden att marknadsföra cvg. tyvärr finns det inget att marknadsföra :/
 2. Asså vem fan är du ens, beté dig snorunge
 3. Wipe är det enda alternativet
 4. Cvgaming behöver nya spelare för att överleva. Och en moddad server får väldigt sällan in "färska spelare" pågrund utav alla mods som krävs. Därför anser jag att Altis Life skulle passa bra igen
 5. Krök meister
 6. Du kan ju det här! Du har ju gott grundsskolan! RP RP RP RP
 7. Jag o Feroz lär komma upp o luffa o gå å icaa
 8. Problemet är att Cvg har ALDRIG haft en bra pop på sommarn, därför anser många att låta tanoa få en chans. Ge det fram till hösten sedan kan en ny karta vara målet.
 9. Altis var aktiv mellan Augusti 2016 - Runt februari/mars 2017 så jag anser det var ytterst lyckat. Pajas
 10. Forumet blir helt dött utan shouten, Förstår inte heller varför Marple straffar varenda en för man skriver något som stödjer honom. #BARTE Om du bannar mig för detta så är du LEL
 11. mm, RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP pUBLICLIR RP RP RP RP RP RP RP RP
 12. knark bror
 13. Helt rätt! Älskar att se dig här även fast admins är patetiska. / Oddjobs ord
 14. Se till att släppa den på rätt datum den här gången, förra gången blev det en försening på 4 dagar som irriterade ett flertal.
 15. Ser fett ut!