Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Feroz

Member
 • Content count

  416
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  17

3 Followers

About Feroz

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 04/29/00

Contact Methods

 • Teamspeak Feroz

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Sweden

Gaming

 • IGN [S.D.S] Feroz

Recent Profile Visitors

2112 profile views
 1. känner att du blev ganska jätte-ägd
 2. FAN DU ÄR ROLIG DU
 3. Blir inge för axel å mig
 4. vad finns på tanoa som inte finns på altis? Altis har allt vi behöver, altis is love altis is life
 5. du borde stänga ner
 6. nej
 7. grannen confirms
 8. Ja asså för de vi skriver är ju påriktigt, jag skrev en gång till axel att jag ska döda honom, å jag gjorde det. Det är ju absolut inte ett skämt! Bra iallafall!
 9. Säger bara att om ni tar bort scouten så är ju Cvg helt dött. I princip ingen alls spelar tanoa och inget skrivs på forumet. De enda som faktiskt är aktivt är shoutboxen, å nu är den borta för oss. Är det verkligen värt att kasta cvg ännu längre ner i skiten så absolut INGEN är aktiv med varandra? Säger bara att kommer scouten så kommer folk flamea varandra men det är det folk vill. Så om ni nu ska lägga ban på alla som flamear så kan ni lika gärna kasta cvg i aopkorgen då alla kommer göra det.
 10. +1, kan inte ge liek
 11. håller med!