Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Elnour Isak Adam

Member
 • Content count

  220
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

4 Followers

About Elnour Isak Adam

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 11/14/99

Contact Methods

 • Teamspeak Fiskarn

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Stockholm

Gaming

 • IGN [A.P.D] E. Yngback
 • Twitch Nick fiskarncvg

Recent Profile Visitors

1571 profile views
 1. @Peter Marple Är nog den enda som bryr sig om flygande saker så du borde skickat pm #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot MINECRAFT FUSK #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot #Pilot
 2. Jag vill ha shoutbox för de är bra häng där. Det är inte samma sak utan shouten!
 3. Helvete vad du blev :Egd vad fan har den här jävlen för promblem
 4. Vad fan ska han med 1000 ord till när du inte ens kan läsa eller räkna idiot vad fan är dett för något jag fattar ingeTTTT
 5. PSA
 6. Hej på dig AFKriel @Afriel Vad fan är dett för något
 7. banna mig då
 8. .
 9. bra fantasi osv #hittadinegnalåt
 10. Du räddade mig så jag kunde fortsätta skjuta
 11. "Hoppa ut hoppa ut" - Båda dör
 12. Du tillför inget till denna tråden
 13. j**lar vad kriGne
 14. OJ vilka snygga skott