Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Afriel

Administrator
 • Content count

  767
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  30

About Afriel

 • Rank
  Arma Admin
 • Birthday 03/04/88

Contact Methods

 • Teamspeak Afriel

Profile Information

 • Gender Not Telling

Gaming

 • IGN [RO-17N] Argus Spino
 • Twitch Nick Afriel

Recent Profile Visitors

3821 profile views
 1. Du äcklar mig, och du kommer aldrig spela här igen.
 2. euhm, Okej?
 3. Vi lägger till en "Arma 3 Tournament Winner" grupp på teamspeak bland priserna!
 4. @semi.s Efter att du skrivit en appeal jag gillar, så tänker jag ge dig en ny chans på CvGaming. Andra chanser kommer inte ofta här så ta vara på denna! Din ban kommer vara lyft om en stund! Accepterad!
 5. @Serious Sam Det hjälper inte dig att du sitter och gör nya trådar..
 6. @Creedy, Varför ska jag unbanna dig? vad tycker du att du kan bidra med till CvGaming's Altis life?
 7. Hejsan @Kauppinen , Jag känner lite så här. Du har fått 2 perms på CvGaming, och båda är pga rasism. Jag litar inte på dig nog för o ge dig en ny chans, tyvärr.. Nekad!
 8. Hejsan @Joaguìn Gusmán .. Har beslutat att ge dig en ny chans. Ta nu vara på denna och spela spelet som det är menat! Bannen är lyft, appealen är accepterad!
 9. Nekad, du har spelat här så pass länge att du borde veta att combatlogging inte är okej. Du får sitta ditt dygn.
 10. VI har beslutat att ge dig en chans till, sköt dig denna gången. ban lyft
 11. Sista gången jag har dig som ansluten till vår server är 18/12 -2016 15:43 .. Att sitta o ljuga i en ban appeal får den bara nekad direkt.. Dvs, nekad!
 12. Jag har lyft din ban och ger dig en ny chans. Du var inte bannad för ocmbatlogg utan för att med vilje ha vdmat och förstört för andra spelare. Gör du något liknande igen är du inte välkommen på cvgaming. Accepterad!
 13. Du får en ny chans, gör du något liknande igen så får du en mycket längre ban. Och ljug inte i din appeal nästa gång.. Accepterad!