Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Joso

Member
 • Content count

  8
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About Joso

 • Rank
  Newbie
 • Birthday February 18

Contact Methods

 • Teamspeak Joso

Profile Information

 • Gender Not Telling

Gaming

 • IGN [N.L.F] Joso

Recent Profile Visitors

625 profile views
 1. GRATTIS GOATIS!
 2. Men BOSS_BEARD, hur tror du servern skulle se ut om alla resonerade som dig? Det skulle flyga RDMs till höger och vänster, men ingen hade lagt ban-requests då det ändå bara handlar om "spilld mjölk". Detta är en rollspelsserver, och ditt agerande i den här situation är ett bra exempel på hur man helt undviker att rollspela.. Då är det ju snarare en självklarhet att du på något vis ska bestraffas, antingen genom kompensation eller ban.
 3. Bättre lycka nästa gång grabbar!
 4. Name: [Cv-D] Johannes Offender-Name: [A.R.F] Mr.Emil Date: 2014-12-13 Reason: Spawnade i Sofia, sprang mot ATM där Mr.Emil och hans gäng befann sig. Videon visar resten. §.2 Safe zones If bombing (bombing can be intentionally exploding a vehicle), robbing, or killing occurs around these or in these areas it is punishable by ban. ATMs up to 50 meters in radious around it