Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

pantern02

Member
 • Content count

  103
 • Joined

 • Last visited

About pantern02

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 09/19/02

Contact Methods

 • Teamspeak edwin
 • Skype Pantern02

Profile Information

 • Gender Male
 • Location sweden Öresjö
 • Interests Gaming bilar båtar

Gaming

 • IGN edwin
 • Twitch Nick pantern02

Recent Profile Visitors

694 profile views
 1. om det kommer bli altis igen så känns det som en wipe är nödvendigt då det känns som om det kommer behövas nya farmingsaker/jobb och föröka få bort tyngre vapen med sikten så det inte kan bli kilometersfighter. Vet ej om det går män ha uppe en server på något mer spel förutom tex en arma server som det var förut när det även fans arkservrar.
 2. Socker hade inte varit fel häller med tanke på att det finns sugar factory på mappen. Hade varit roligt om man sålde eller processa vid sugar factory
 3. Något jag tänkt på är om olje priset skulle kunna baseras på hur mycket folk tankar tex någon slacks oljebank/bränsleresrv om denna blir tom går det ej att tanka bilarna fören den fylls på igen. Desto lägre nivå i bränsle reserven desto högre blir oljepriset.
 4. Ja höja start pengarna lite skulle någ inte skada samt sänka priset på att ta ut sina truckar 40k för en Tempest transport runt 5-10 k hade varit rimligt för att ta ut den enligt mig kanske runt 40-50k för Tempest device. Lite mer gäng kläder som folk i gänget kan ha. Om det går kanske till och med att man kan måla om sina bilar till ett visst gäng skin (rimligt skinnad inte helt j**la knallråsa med råda hjul och allt)
 5. här är bevis för att du lämna platsen kort tid efter rånet Ca 2 min https://www.youtube.com/watch?v=uW0GVqRCqkE&feature=youtu.be
 6. name Edwin offendername xymz date 2017 05 05 rules broken vdm+ smita in i safezone xymz engagar mig och halfinger pete ingen av oss skjuter. hallfinger pete blir dödan respawnar i Georgetown och eferenstund kommer xymz dit och börjar köra över halfingerpete bevis video 1 https://youtu.be/xjhN8n9qWKE video 2 https://www.youtube.com/watch?v=c9frvf8ynBs&feature=youtu.be
 7. 700 knyck då ??
 8. Säkerhetsbältet skulle inte vara fel om det fick komma tillbaks då man då och då råkar köra som ett fullt kratskaft.
 9. Ja det skulle inte skada med fler av market och general store. Eller att macker skulle kunna få den funktionen
 10. Tar ej 1h att få 100k tar ca 20min
 11. Som rubriken säger tycker det är för dyrt att ta ut fordon när tex en truckboxer kostar 25 k att ta ut eller en jeep för ca5k tycker att dessa priser bör justeras.
 12. Neuce
 13. oke
 14. när förväntas tanoa servern komma ut ???
 15. tycker det ser ut som tanoa kartan blir bra ser nice ut