Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Ludwig

Arma Support
 • Content count

  962
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  11

About Ludwig

 • Rank
  Arma Support / Dev
 • Birthday 07/07/00

Contact Methods

 • Teamspeak J. Cortez // Ludwig

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Malmö, Sverige
 • Interests Textures
  Mapediting
  Gaming
  Audio
  HTML & CSS
  Coding
  Developing

Gaming

 • IGN [T.R.A] J. Cortez
 • Twitch Nick twitch.tv/luddemorin

Recent Profile Visitors

2691 profile views
 1. Bara skärp dig. Har du inget vettigt att säga så kan du lika bra skippa det.
 2. Absolut, vi kommer säkert träffas!
 3. Jag tillsammans med @Clabbe, @Kepler och @P. Stanford kommer dra upp dit iallafall
 4. Haha asså
 5. Syftar inte på speciellt dig, utan det finns även andra personer som har skrivit saker som har tolkats som irl hot.
 6. Att folk ska sitta och flamea och irl hota varandra osv är inget jag kommer stå bakom. Fortsätter man med ett sådant beteende så kommer man bli bannad oavsett då jag inte tror att någon i staff tillåter irl hot.
 7. Anledningen till att shouten inaktiverades var för att folk inte kan bete sig och den användes i princip till att snacka skit och flamea på varandra. Men absolut, den kan tas tillbaka. Men om det fortsätter så kommer de personer som håller på bli bannade istället för att den stängs av igen så att folk som faktiskt kan bete sig kan få skriva där.
 8. Dock kan man ju använda lite annat ordval. Och om det är nu så du tycker, varför har du inte försökt att förklara vad det är för fel Admins tar och på vilket sätt de gör fel.
 9. Har du inget vettigt att skriva så kan du lika bra skippa det.
 10. Vill även påminna er alla om att vi som sitter och utvecklar servern gör detta på våran fritid för att vi tycker att det är kul, vi gör det inte för att vi får någon betalning, utan genom ren engagemang. Vi har även Jobb/Skola utanför servern så det är inte alltid man kan göra något på en sekund, utan ibland får det ta lite tid helt enkelt.
 11. Ska inte prata för Kasper men anledningen att han slutade var brist på tid, vad jag fick höra iaf. Att vi inte lyssnar på communityt skulle jag inte säga då jag sitter och läser igenom varenda kommentar som kommer upp i förslagsdelen för att se om det kommer upp något förslag som låter vettigt/som faktiskt går att få igenom. Jag själv är ingen värsting inom kodning och håller fortfarande på att lära mig, men jag gör det bästa av situationen och försöker köra på så gott jag kan.
 12. Förklara gärna lite mer hur du tänker, för just nu så ser detta bara ut som att du sitter och skriver hur du känner men inte på ett utvecklat sätt som man faktiskt förstår
 13. Haven't know about that, will take a look at it
 14. Patch 2.1 Finally a patch for all of you that have been waiting, enjoy! General Replaced Apples with Bananas Replaced Peaches with Coconuts Fix: Drug Prices Fix: Medic and Cop vehicle buy prices Fix: Cop Weapon Shop Fix: Medic Emergency Lights Removed: Save Vehicle Inventory Moved: Marijuana Field and Processing Filter Updates - You can now buy Xi'an without getting kicked off Civilans Added: Bananas Added: Coconuts Filter fix for Xi'an Moved: Marijuana Field and Processing Fix: Drug prices Police Fix: Weapon Shop Fix: Vehicle Prices Medic Fix: Emergency Lights Fix: Vehicle Prices Guerrilla Small fix in Clothing Store
 15. Inte just nu, vill inte stressa fram något som jag inte är nöjd/klar med