Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Xymz

Member
 • Content count

  215
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

4 Followers

About Xymz

 • Rank
  Advanced Member

Contact Methods

 • Teamspeak Xymz

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Sverige

Gaming

 • IGN [A] Xymz

Recent Profile Visitors

523 profile views
 1. Varför så elak? 😢 O dessutom så var det inte jag som dödade folk med tanks o inte refunda vad som förstördes. Glad midsommar på dig!
 2. aa det gick bara inte att RP:a efter det
 3. Jag tycker att RPet funkade de första 2 månaderna efter den stora patchen vid nyår men ballade ut vid den sista månaden. Detta tycker jag beror på brist av admins och events som kan göra att det finns lite mer att göra. Edit: med brist av admins menar jag att de inte frågade vad spelarna viille ha utan gjorde vad de bestämde. Tex crosshairet.
 4. Ja iallafall levde den ju typ 3 månader o sen dog, tanoa dog efter 1 dag.
 5. Byt karta till altis den är mycket bättre.
 6. jag bryr mig, dock ingen kamikaze så +0.5
 7. liknar ju legacy :DDDD
 8. barre : https://gyazo.com/c1f54dd58807f2371fffb6e5d19edaa9
 9. lolz
 10. götttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt att du inte e admin längre
 11. De tror de är bäst o vackrast på servern o tror de bossar över allt. Det har gjort att servern nu är död :))) @Ludwig
 12. Visade samma intelligens som de flesta mods här. Om du vill ha en dos kontakata @Abstinens
 13. mod mod mod mod bra aaaaaaaa
 14. Det jag menar är att admins gör vad de själva vill och passar det inte dem så skiter de i att göra något åt det, tex hattarna. Där hade vi ett flertal personer som ville ha dessa hattar för att det var en kul grej men de skiter ju fullständigt i det. Även så frågar de aldrig vad spelarna själv vill utan gör även här vad de känner för, tex crosshairet som bara ett fåtal gillade medans alla andra ogillade det, men de tog in det ändå. Kunde ju gjort en omröstning INNAN de lade in det istället för efter, vilket de bara gjorde efter för att folk sa åt dem . Aldrig sen jag började här har jag sett att spelarna har nån större roll utan det är bara adminsen/modsen som bestämmer vad som ska in o vad som ska gälla, utan någon direkt påverkan från oss andra. Och kan ju direkt då säga att jag under den tiden sett kanske 2 adminsen online.. Ni kunde ju liksom innan release frågat folk amen vad tycker ni om att ta bort sidechat o hur stor vill ni att startpengarna ska vara ungefär men ni satt i eran ts o byggde för er själva utan att bry er om vad folket egentligen ville ha. Kortfattat så skulle jag säga brist på engagemang från admins/mod/supports o från vad jag har sett verkar det bara som att en del mods o admins får säga saker medans andra inte får säga något alls. Varför slutade Kasper egentligen?? Och legacy, det sista du gör är att pbanna mig även efter du avgått från adminrollen bara på grund av personliga tycken vilket en admin ej ska göra o när jag frågar anledningen skriver du bara : https://gyazo.com/adbd7b28da097e2549338b478d02ec12 ??